Odpowiedzialność proporcjonalna do wiedzy

 
 
 
Ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny wprost proporcjonalnie do posiadanej wiedzy. Jeżeli chcemy aby wzięli odpowiedzialność za swoje czyny, działania, zachowania, sposób bycia możemy to zrobić nie poprzez hasło – weź odpowiedzialność a poprzez pomnażanie ich poziomu/zakresu wiedzy dzieląc się nią.

Przemysław Huminiecki