Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Think&Grow Sp. z o.o. właściciel marki – Huminiecki | Think & Grow (HGT), zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów i programów szkoleniowych HTG obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.huminiecki.pl/polityka-prywatnosci

 

Dane Osobowe

Wszelkie dane osobowe podane na tej stronie i w programach HTG należą do Think&Grow Sp. z o.o. i pod żadnym pozorem nie będą odsprzedawane ani przekazywane osobom, ani firmom trzecim.

Jeżeli otrzymałeś od nas email, tzn. że pozyskaliśmy go drogą Twojego bezpośredniego zapisu w jednym z naszych projektów – Odyseja Sukcesu, Sukces na Śniadanie, Goal Design, Mówca Doskonały, Sprzedający Sprzedawca, Huminiecki | Thinkg&Grow, Time Masters, Golden Trainers, BiznesUP.

 

Jeśli akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

<strong>KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?</strong>
Podmiotami odpowiedzialnym za Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (Administratorem Danych) jest:

Think&amp;Grow Sp. z o.o.
ul. Rodzinna 9/7, 53-029 Wrocław, Polska
NIP 899 276 06 97

<strong>Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W RAZIE PYTAŃ LUB WNIOSKÓW? PUNKT KONTAKTOWY OCHRONY DANYCH</strong>
W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki i Przetwarzaniem Danych Osobowych lub wniosków związanych z przysługującymi Państwu prawami, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych:
biuro@goldentrainers.pl

<strong>Gdzie przechowujemy Twoje dane?</strong>

Zebrane dane osobowe przechowujemy korzystają z usług firmy GetResponse oraz Mailerlite na podstawie zawartej umowy, umożliwiającej przechowywanie danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot.

<strong>W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?</strong>

Do:
<ul>
<li>informacji odnośnie szkoleń i wydarzeń,</li>
<li>informowania o akcjach promocyjnych,</li>
<li>przesyłania informacji takich jak techniki, porady, wiedza, opisy sytuacji, przemyślenia</li>
</ul>
<strong>Jakie dane przetwarzamy?</strong>

tylko te dane, które nam powierzysz:
<ul>
<li>imię i nazwisko</li>
<li>numer telefonu</li>
<li>adres email</li>
<li>historia zakupów</li>
</ul>
<section id=”introduction” class=”l-section” data-view=””>
<div class=”l-section__content”>
<div class=”c-long-body”>
<div class=”c-long-body__item c-long-body__item–constrained”>
<h3 class=”c-long-body__paragraph c-long-body__paragraph–text-break”>JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE</h3>
</div>
</div>
</div>
</section><section id=”introduction” class=”l-section” data-view=””>
<div class=”l-section__content”>
<div class=”c-long-body”>
<div class=”c-long-body__item c-long-body__item–constrained”>
<div class=”c-long-body__paragraph ui-rich-text”>Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Twoich danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa. Aby uzyskać informacje o tym, jak długo określone Dane Osobowe będą przechowywane przed usunięciem ich z naszych systemów i baz danych, prosimy skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych.</div>
</div>
<div><section id=”introduction” class=”l-section” data-view=””>
<div class=”l-section__content”>
<div class=”c-long-body”>
<div class=”c-long-body__item c-long-body__item–constrained”>
<h3 class=”c-long-body__paragraph c-long-body__paragraph–text-break”>OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH</h3>
</div>
</div>
</div>
</section></div>
</div>
</div>
</section><section id=”introduction” class=”l-section” data-view=””>
<div class=”l-section__content”>
<div class=”c-long-body”>
<div class=”c-long-body__item c-long-body__item–constrained”>
<div class=”c-long-body__paragraph ui-rich-text”>W celu zagwarantowania ochrony Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych zastosowaliśmy odpowiedni zestaw środków technicznych i organizacyjnych.</div>
</div>
<div><section id=”introduction” class=”l-section” data-view=””>
<div class=”l-section__content”>
<div class=”c-long-body”>
<div class=”c-long-body__item c-long-body__item–constrained”>
<h3 class=”c-long-body__paragraph c-long-body__paragraph–text-break”>WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES i INNYCH NARZĘDZI</h3>
Na naszych stronach korzystamy z plików cookie aby zapewnić dostęp do najlepszej z możliwych treści oraz ulepszać nasz serwis.

</div>
<h3 class=”c-long-body__paragraph c-long-body__paragraph–text-break”>Twoje prawa</h3>
<ul>
<li>Masz prawo dostępu do danych</li>
<li>Masz prawo do zmiany i poprawiania błędów w Twoich danych</li>
<li>Masz prawo do usunięcia swoich danych poza danymi, które służą do realizacji zlecenia i zapisów księgowych</li>
<li>Masz prawo do nie wyrażania zgody na przetwarzanie danych</li>
<li>Masz prawo do niewyrażania zgody na kontakt bezpośredni</li>
<li>Masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych</li>
</ul>
</div>
</div>
</section></div>
</div>
</div>
</section>