Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Think&Grow Sp. z o.o. właściciel marki – Huminiecki | Think & Grow (HGT), zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów i programów szkoleniowych HTG obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://huminiecki.pl/wordpress/polityka-prywatnosci

 

Dane Osobowe

Wszelkie dane osobowe podane na tej stronie i w programach HTG należą do Think&Grow Sp. z o.o. i pod żadnym pozorem nie będą odsprzedawane ani przekazywane osobom, ani firmom trzecim.

Jeżeli otrzymałeś od nas email, tzn. że pozyskaliśmy go drogą Twojego bezpośredniego zapisu w jednym z naszych projektów – Odyseja Sukcesu, Sukces na Śniadanie, Goal Design, Mówca Doskonały, Sprzedający Sprzedawca, Huminiecki | Thinkg&Grow, Time Masters, Golden Trainers, BiznesUP.

 

Jeśli akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Podmiotami odpowiedzialnym za Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (Administratorem Danych) jest:

Think&Grow Sp. z o.o.
ul. Rodzinna 9/7, 53-029 Wrocław, Polska
NIP 899 276 06 97

Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W RAZIE PYTAŃ LUB WNIOSKÓW? PUNKT KONTAKTOWY OCHRONY DANYCH
W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki i Przetwarzaniem Danych Osobowych lub wniosków związanych z przysługującymi Państwu prawami, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych:
biuro@goldentrainers.pl

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy korzystają z usług firmy GetResponse oraz Mailerlite na podstawie zawartej umowy, umożliwiającej przechowywanie danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Do:

 • informacji odnośnie szkoleń i wydarzeń,
 • informowania o akcjach promocyjnych,
 • przesyłania informacji takich jak techniki, porady, wiedza, opisy sytuacji, przemyślenia

  Jakie dane przetwarzamy?

tylko te dane, które nam powierzysz:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres email
 • historia zakupów

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Twoich danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa. Aby uzyskać informacje o tym, jak długo określone Dane Osobowe będą przechowywane przed usunięciem ich z naszych systemów i baz danych, prosimy skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zagwarantowania ochrony Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych zastosowaliśmy odpowiedni zestaw środków technicznych i organizacyjnych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES i INNYCH NARZĘDZI

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie aby zapewnić dostęp do najlepszej z możliwych treści oraz ulepszać nasz serwis.

Twoje prawa:

 • Masz prawo dostępu do danych
 • Masz prawo do zmiany i poprawiania błędów w Twoich danych
 • Masz prawo do usunięcia swoich danych poza danymi, które służą do realizacji zlecenia i zapisów księgowych
 • Masz prawo do nie wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 • Masz prawo do niewyrażania zgody na kontakt bezpośredni
 • Masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych