Przejdź do treści

Szkolenia otwarte i dla firm

Tutaj znajdziesz wszystkie szkolenia, które prowadzę. Specjalizuję się w szkoleniach sprzedażowych, negocjacjach handlowych, zarządzaniu sobą w czasie (time management), zarządzaniu celami, NLP, rozwoju osobistym , wystąpieniach publicznych i Inteligencji Emocjonalnej (EQ)

Wszystkie te tematy są ze sobą powiązane przez pryzmat moich doświadczeń i tego co robię w życiu. Każdy z tych elementów jest przeze mnie eksplorowany, doświadczany i wdrażany w życie. Różnorodność tematów przyczyniła się do arcyciekawej synergii i sposobu prezentowania przeze mnie wiedzy i umiejętności, która na rynku szkoleniowym jest totalnie unikatowa.

Oto obszary szkoleń i poszczególne wybrane przeze tematy:

Sprzedaż:

 • Sprzedaż – efekt relacji z klientem
 • Językowe sztuczki kreatywnego usuwania obiekcji
 • Sztuka zamykania sprzedaży
 • Język perswazji, hipnotyczna konwersacja

Negocjacje handlowe:

 • Sztuka dochodzenia do tak
 • Technologie negocjacyjne

Wystąpienia Publiczne:

 • Pozbądź się tremy
 • Improwizacja i kreowanie obrazów na scenie
 • Test kamery i techniki koncentracji uwagi
 • Sztuka prezentacji na scenie ala Steve Jobs

NLP (Neurolingwistyczne Programowanie):

 • Skuteczne techniki osiąganie celów
 • Budowanie relacji z rozmówcą
 • Basics of NLP
 • Linia Czasu

Inteligencja Emocjonalna

 • Totalny rozwój i zmiana zachowań poprzez EQ

Zarządzanie sobą w czasie

 • Znajdź czas na swoje cele
 • Time is Gold
 • Efektywne zarządzanie czasem w firmie

Tak chcę zamówić szkolenie