trudne pytania uczestników

Trudne pytania podczas wystąpień? Jak sobie z nimi radzić?