SPRZEDAŻ

otwarty portfel

Cross-selling / Upselling – tylko wybierz odpowiedni moment!

Cross-selling – jak ważny jest odpowiedni moment?

W tym artykule nie będę koncentrował się na tym czym jest upselling i cross-selling, skoncentruje się na tym jak można  zaniedbać te działania i nie zwiększyć sprzedaży np. o 23,75% albo próbując zrobić upsell w niewłaściwym momencie całkowicie nie doprowadzając do żadnej transakcji oraz jak i kiedy zrobić upsell i cross-sell by zadziałały i były skutecznymi taktykami.Czytaj więcej »Cross-selling / Upselling – tylko wybierz odpowiedni moment!